Snerydning

Snerydning

Bestyrelsen for grundejerforeningen har besluttet at fortsætte aftalen med samme firma, som ryddede sne i Stjerneparken sidste vinter. På generalforsamlingen i marts blev der givet udtryk for, at der med det nye firma var sket et kvalitetsløft – med enkelte ønsker om forbedringer. Carsten (nr. 15) har kontakten til firmaet.

Selvom grundejerforeningen iværksætter en vis fælles snerydning, er det dog stadig den enkelte grundejers ansvar, at der sker en forsvarlig snerydning, ikke mindst af fortove og stier, hvor der ikke sker fælles rydning.

Bestyrelsen vil derfor opfordre til, at alle grundejere rydder og evt. salter fortove og stier, herunder også fortov på Neptunvej. Ansvaret for stier deles af de parceller, som støder op til stierne. Hvor vejene (endnu) ikke er ryddet af den fælles snerydning, ryddes vejen, så især fodgængere sikkert kan passere, hvor der ikke er fortove.

Stjerneparken er et område, hvor en del fodgængere og cyklister daglig færdes til og fra skole og bus. Vi skal gerne forsat være vores snerydning bekendt, samtidig med at vi holder udgifterne til den fælles rydning på et fornuftigt niveau.

 

Anden rydning

Bestyrelsen vil i øvrigt opfordre til, at kloakriste holdes fri af blade og skidt og – især når foråret kommer – at ukrudt fjernes fra kanten af asfaltbelægningen. Så holder belægningen længere.

 

På vegne af bestyrelsen og med venlig hilsen    

Eigil (nr. 27)

Formand