Lokalplan for Stjerneparken

Favrskov Kommune har ifm. udstykning af grunde på Stjerneparken udarbejdet en lokalplan, der fastsætter de overordnede regler for vejen. Bl.a. er der angivet et tvunget medlemskab af Stjerneparken Grundejerforening.
Lokalplan for Stjerneparken (kræver Acrobat Reader, der er gratis)

Øvrige lokalplaner for hele Favrskov kan findes på kommunes hjemmeside: www.favrskov.dk